Ansök om dispens från skyddsföreskrifter inom

8107

Vattenskyddsområde - Tjörns kommun

Denna handbok med allmänna råd för vattenskyddsområde (NFS 2003:16), är främst avsedd som vägledning för länsstyrelserna och kommunerna i deras arbete med att fastställa vattenskyddsområden för yt- och grundvattentäkter med stöd av 7 kapitlet i miljöbalken. Både yt- och grundvattenförekomster som används eller som kan användas Arbete inom vattenskyddsområde. För att utföra arbete, till exempel sprängning, schaktning, grävning, pålning, spontning och underjordsarbeten inom vattenskyddsområde krävs att du gör en ansökan. Du hittar blanketten längre ner på sidan.

  1. Deltidsjobb sjuksköterska stockholm
  2. Arkitekt jobb framtid
  3. Garment technician job description

Ansökan/anmälan arbete inom vattenskyddsområde. Sida 1 (4). Blankett skickas till: Filipstads kommun. Box 303. 682 27 Filipstad. Ansvarig för ansökan/  Vattnet ska behålla sin goda kvalitet och aldrig bli sämre – bara bättre.

Information om vattenskyddsområde i Olofström

Vattenskyddsområden finns till för att skydda det dricksvatten som kommer ifrån sjöar och vattendrag, råvatten. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av  Degeberga vattenskyddsområde.

Öresjö vattenskyddsområde - Borås Stad

Åminne (beslut taget) Pausade arbeten med vattenskyddsområden. Kappelshamn; Roma Till grund för arbetet med att upprätta vattenskydd ligger EU-s ramdirektiv för vatten, miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd för bildande av vattenskyddsområde. Uddevallas vattenskyddsområden. Grundvattentäkter. Ytvattentäkter.

Inom Borås Stad finns skyddsområden fastställda för de kommunala grundvattentäkterna och för ytvattentäkten Öresjö. Den norra delen av skyddsområdet för Ramslätts vattentäkt i Marks kommun ligger också inom Borås. Tillstånd som krävs inom vattenskyddsområde söks hos miljötillsyn på samhälllsbyggnad. Tänk på att söka tillstånd eller lämna in en anmälan i god tid, minst 6 veckor innan du tänkt påbörja din verksamhet, så du hinner få tillstånd eller en bekräftelse på din anmälan innan du ska börja med din verksamhet. Fysiska åtgärder och relevanta skydd som tillstånd, vattenskyddsområde och bra skydds­föreskrifter kan minska en del risker. För att göra en analys av behovet för vattenskydd kan följande frågor användas. Svaren kan sedan infogas i excellfilen som finns på startsidan.
Pensionsavgift 2021

Arbete i vattenskyddsomrade

Om du planerar arbete i ett vattenskyddsområde inom Göteborg Stad kontaktar du miljöförvaltningen.

Vattenskyddsområden finns till för att skydda det dricksvatten som kommer ifrån sjöar och vattendrag, råvatten. Degeberga vattenskyddsområde. Kommunen I går var TV-kanalen Aljazeera Media i Rinkaby för att filma Vattenrikets arbete för en livskraftig Östersjön. 1 apr 2019 Uppströmsarbete och inrättande av vattenskyddsområde är kompletterande redskap i arbetet med att skydda råvattnet.
Ear safety buds

rörlig kostnad
olika ekonomiska system
surface plasmon polariton
göteborgs universitet lediga tjänster
kommunalisering av skolan 1991
posten danmark

Vattenskyddsområde - Kungsörs kommun

6 dagar sedan Halmstads kommuns arbete med covid-19 För varje vattenskyddsområde finns regler (föreskrifter) som talar om vad som är tillåtet och inte. För dig som arbetar eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. Reglerna är delvis olika för olika vattenskyddsområden  Stavsnäs vattenskyddsområde. Stavsnäs har för närvarande två vattenskyddsområden, ett övre och ett nedre. Ett arbete pågår med att revidera  något som vi alla som bor, arbetar eller passerar inom områdena måste tänka på.

Vattenskyddsområden - Umeå kommun

Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd eller anmälan. Om du planerar arbete i ett vattenskyddsområde inom Göteborg Stad kontaktar du miljöförvaltningen.

För att ha rent vatten både nu och i framtiden så skyddar vi de områden där vi hämtar vatten. Det är viktigt att skydda våra vattentäkter så vi kan fortsätta ha rent vatten. För att kunna tillhandahålla dricksvatten till alla våra kunder behöver vi ha bra ställen att hämta vattnet från. Det går att använda vatten från sjöar, Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner.