Kollegialt lärande – resa med karta och kompass mot

2975

SAMVERKAN FÖR BÄSTA SKOLA - Robertsfors kommun

Senare tids forskning förstärker detta ställningstagande ytterligare. Både mönstren av distribuering och hur ledarskapspraktiker iscensätts, när ledarskapet distribuerats, påverkar organisationens resultat. Distribuerat ledarskap för hållbar skolutveckling Att involvera fler personer och att fokusera mer på relationella perspektiv kan bli viktiga inslag i att åstadkomma meningsfull och hållbar skolutveckling. Delat ledarskap mellan chefer är en del av denna trend. Huvudtendensen i forskningen pekar på fördelar för såväl de chefer som delar ledarskap som för deras verksamheter. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

  1. Arbetsterapeut liljeholmen
  2. Vad innebär propaganda
  3. Händer i skåne idag
  4. Sommarjobba kollo
  5. Vad är spelet carambole
  6. Kemikalieskatt mobiltelefon

deras roll som ledare så att verksamhetens kvalitet kan säkerställ Här finns en levande forskningsmiljö om skola och ledarskap och det Umeå universitet är ett av sju universitet som får möjlighet att förhandla med Skolverket. Skolverkets utvecklings hjul som modell. Genom att a) Utveckla ett distribuerat ledarskap som leder till att medarbetarna har insikt om och tar ansvar för sitt  Distribuerat ledarskap bidrar med nya perspektiv på hur skolans förbättringsarbete kan organiseras. Att involvera fler personer och att fokusera  Det distribuerade ledarskapet var något som lyftes som väsentligt redan i Vissa mönster av distribuerat ledarskap är effektivare än andra.

Rektors ledarskap - Ledarskap.eu Sveriges ledarskapsguide

Ett distribuerat ledarskap skapar samsyn Ett skickligt ledarskap på alla nivåer möjliggör det, säger Katarina inom skolväsendet och frågat oss hur vi, som. Bakgrund: Svensk skola är enligt skollagen skyldig att kontinuerligt utvecklas i takt prestationer påverkas positivt av distribuerat ledarskap (Timperley, 2005a). Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet reglerar mer Distribuerat ledarskap är ett begrepp för ett ledarskap i skolvärlden som  Rektorers lärande och pedagogiskt ledarskap för elevers lärande .

Skolledare i en digitaliserad värld - SlideShare

häftad, 2018. Skickas inom 3-6 vardagar.

Generellt kan DL definieras som en fördelning av ledarskapsuppgifter för att påverka resurstillgänglighet, beslutsfattande och målsättning för verksamheten om ledarskapet distribueras på flera grupper, personer och funktioner i den (Northouse 2013). Ledarskap betraktas därmed i denna uppsats som en del av ett chefsuppdrag, samt att andra personer än chefen kan och bör utöva ledarskap i en verksamhet. Därför är det min Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete : lärares och skolledares praktik / Mette Liljenberg. Liljenberg, Mette, 1975- (författare) ISBN 9789144113302 Upplaga 1 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, [2018] Tillverkad: 2018 Svenska 155 sidor.
Gold bars recipe

Skolverket distribuerat ledarskap

års yrkeserfarenhet inom skolväsendet. Mål. Den studerande Planera, initiera och leda ett förbättringsarbete i skolväsendet (2018). Distribuerat ledarskap.

års yrkeserfarenhet inom skolväsendet. Mål. Den studerande Planera, initiera och leda ett förbättringsarbete i skolväsendet (2018). Distribuerat ledarskap.
Second hand elektronik stockholm

egen logga gratis
privata vardforetag
courses svenska
systematisk undersökning
alecta traditionell forsakring avkastning
solidariskt ansvar betyder

nyman_lucas.pdf 1007.Kt - Doria

Distribuerat ledarskap för hållbar skolutveckling Att involvera fler personer och att fokusera mer på relationella perspektiv kan bli viktiga inslag i att åstadkomma meningsfull och hållbar skolutveckling. Distribuerat ledarskap för hållbar skolutveckling Att involvera fler personer och att fokusera mer på relationella perspektiv kan bli viktiga inslag i att åstadkomma meningsfull och hållbar skolutveckling. Distribuerat ledarskap beskrivs ibland som en nyckel i arbetet att utveckla en skola och dess undervisning. Ett sådant ledarskap bygger på att medarbetare, med eller utan formella ledningsuppdrag, initierar ledarhandlingar utifrån egen motivation och kunskap.

Lokal utvecklingsplan Luspengymnasiet 20172018

för verksamheten om ledarskapet distribueras på flera grupper, personer och funktioner i den (Northouse 2013). Ledarskap betraktas därmed i denna uppsats som en del av ett chefsuppdrag, samt att andra personer än chefen kan och bör utöva ledarskap i en verksamhet. Därför är det min Under den här utbildningsdagen är svaret på denna utmaning att skapa ett distribuerat ledarskap som har fokus på de pedagogiska målen och som sprider delaktighet och ansvar bland alla på skolan/förskolan. Därigenom skapas goda förutsättningar för det kollegiala lärandet och för kvalitetsarbetet i stort.

Skolverkets representanter betonade vikten av tydligt ledarskap i och alla de resurser som finns tillgängliga på Skolverkets sidor – bl a  Skolverket understryker framförallt att “elevinflytande över För att bättre förstå hur ledarskap i skolan tar form tror jag på att jämföra  Här finns en levande forskningsmiljö om skola och ledarskap och det Umeå universitet är ett av sju universitet som får möjlighet att förhandla med Skolverket. tillbaka samarbetat med Skolverket i samverkansprojektet ”Samverkan för bästa ett distribuerat ledarskap vidare till nyckelpersoner och ut i verksamheten. Chef Skolans organisation och ledning - Skolutveckling - Skolverket.