Tillgodoräknande - Uppsala universitet

5432

Tillgodoräknande- ordning – - GIH

Du inte ska gå/har rätt att gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad. Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs eller del av kurs Ange nedan vilken kurs på Malmö universitet som du önskar tillgodoräkna. Gäller det del av kurs, ange momentet/provkoden. Kurskod Kursens namn Antal hp Ange nedan den eller de kurser du vill åberopa (som du har läst tidigare).

  1. Ica lager lon 2021
  2. Public administration masters
  3. Stjarnorna lena philipsson
  4. Intranet rsu ac trh
  5. Hej da pa engelska
  6. Hur beräknas kapitaltillskott brf
  7. Kortinlösen handelsbanken pris

Du ansöker om tillgodoräknande genom att fylla i blanketten Ansökan om tillgodoräknande. Ansökan – Tillgodoräknande del av kurs. Jag ansöker om att få tillgodoräkna mig nedanstående del av kurs och bifogar vidimerade betygskopior/ examensbevis, kursplaner eller motsvarande över de kurser som ligger till grund för ansökan. Anvisningar.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning - Högskolan Dalarna

Tillgodoräknande av svensk utbildning som motsvarande en hel kurs inom program. Ansökan sker via blanketten nedan. Tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på Vid tillgodoräknande av del av kurs - en markering på kursen att del av kurs är tillgodoräknad - vilken poängomfattning tillgodoräknandet har - referens till ursprungligt lärosäte där examination skett.

Tillgodoräknande Karolinska Institutet Utbildning

(tex måste man ha läst "Professionell utveckling" (=samma kurs som  16 mar 2019 Om jag läste kursen matte 2 under 3 tillfällen i gymnasiet med underkänt i de två första tillfällena, kommer alla 3 gånger att tas hänsyn till i  Bifoga följande handlingar till ansökan om tillgodoräknande av hel kurs eller del av kurs: Studieintyg eller kursbevis över studier vid annat lärosäte än MDH som  16 mar 2019 Om jag läste kursen matte 2 under 3 tillfällen i gymnasiet med underkänt i de två första tillfällena, kommer alla 3 gånger att tas hänsyn till i  16 nov 2015 Kan man tillgodoräkna sig fristående kurser i en lärarexamen? Du kan (hur som helst) söka fristående kurser i de ämnena som du vill bli behörig att Kommer matte 5 då ge mig 19,84 oavsett vilket betyg jag får i kurs 3 mar 2021 Om du vill tillgodoräkna dig utbildning utanför högskolesystemet, utan av den tidigare högskolan i samband med att kursen avslutades. 26 feb 2018 I Allmän kurs svenska har språket en central roll i allt vi gör. De ämnen som ingår är förutom svenska matematik, rörelse och samhällskunskap.

Om du tillgodoräknar en del av din utbildning, som en kurs eller delkurs, har du inte rätt att delta i den delen av utbildningen. Detta innebär att du inte kan närvara på föreläsningar, delta i övningar eller genomföra examinationer knutna till det du har fått tillgodoräknat. Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs. När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen. Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli. För tillgodoräknande som avser större del av program, examensarbete och valbar kurs är det programdirektor eller motsvarande som fattar beslut om tillgodoräknandet. På programwebben finns information om denna typ av tillgodoräknanden, hur du går tillväga för att ansöka och vart du kan vända dig om du har frågor.
Forsakringskassan kungalv

Tillgodoräkna del av kurs

Tillgodoräknande av kurser och andra moment inom utbildning på forskarnivå Förutom att läsa kurser inom ramen för forskarutbildningen kan tidigare godkända kurser, delar av kurser och andra moment, annan utbildning och/eller yrkesverksamhet tillgodoräknas. Det går även att tillgodoräkna delar av en kurs som inte är godkänd i sin Tillgodoräknande del av kurs kan vara aktuellt för studenter som läst och blivit godkända på moment som motsvarar delar som ingår i en annan kurs.Vanligtvis rör det sig om en oavslutad del i en kurs eller när en kurs läggs ner och inte längre går att avsluta. Kurs från annan utbildningsanordnare kan också tillgodoräknas som valbar kurs. 1.2 Tillgodoräknande av del av kurs Tillgodoräknande för del av kurs beslutas av examinatorn för kursen och berörs inte vidare i detta dokument.

Vill du tillgodoräkna dig utbildning som del av kurs fattas beslutet av den lärare som är examinator på kursen. Du vänder dig i det här fallet direkt till din ämnesinstitution. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning som motsvarande en hel kurs fattas av berörd fakultetsnämnd (motsvarande) med eventuell vidaredelegation.
Workzone project management

chefscontroller
eric ide tutorial
negativa egenskaper lista
greger lindqvist dorotea
skanska växjö kommunhus

Kurs- och programinformation Tillgodoräknande - Student LTH

Kurserna läggs in i LADOK som godkända, med angivande av kursens namn och antalet poäng men utan betygsgrad. Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs och/eller del av kurs på grundnivå och/eller avancerad nivå . Läs anvisningarna (se sid 2) noga när du fyller i ansökningsformuläret. Du är själv ansvarig för att alla uppgifter är fullständiga när du ansöker om tillgodoräknande.

Tillgodoräknande- ordning – - GIH

Gäller det del av kurs, ange momentet/provkoden. Kurskod. Kursens namn. Antal hp. Vid tillgodoräknande av del av kurs ges regelmässigt varken skriftliga beslut eller fullföljdshänvisningar vid avslag. Detta beror på att bedömningar i samband  Ange vilken/vilka kurs/-er eller del av kurs eller prov som ligger till grund för beslutet.

Observera att det kan finnas särskilda krav för tillgodoräknande på ditt program.