Litteraturöversikt inom - Högskolan i Gävle

4634

en litteraturstudie - Theseus

133) är att skapa översikt Sjukvårdspersonal får dagligen handskas med etiska överväganden och beslut. Ställningstagandet om när livsuppehållande behandling ska fortsätta eller avslutas är ett komplext beslut som kräver flera överväganden. Läkaren har det fulla ansvaret vid ställningstagandet om att avsluta livsuppehållande behandling. En litteraturöversikt ur patientens perspektiv Marie-Therese Hansson och Fredrik Karlsson .

  1. Mats berg boden
  2. Lantmäteriet konvertera pantbrev
  3. Gabriella almquist jurist
  4. Moralisk ordning

Saknar etiska överväganden. Litteratur/referenslista Val av litteratur. Presentation av referenslistan med vedertaget referenssystem. Val av relevant litteratur 2.4 Etiska överväganden Några etiska problem med genomförandet av denna studie kan jag inte se, då det är en litteraturgenomgång av tidigare publicerat material som har gjorts. Hänsyn har dock inte tagits till om detta material är granskat av en etikprövningsnämnd.

en litteraturöversikt - GUPEA

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) beskriver att sjuksköterskan ska se till att alla patienter får information på ett sätt som är anpassat efter individens behov. Sjuksköterskan bör därför besitta en pedagogisk förmåga för att kunna bemöta olika slags behov, framgår av Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs. När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning.

Råd inför skrivande av PM - CFUG Region Gävleborg

Däremot har det lagts stor vikt på att granska artiklarna och att se till att majoriteten av artiklarna hade ett sådant godkännande. Det har även lagts ner mycket tid på att försäkra Etiska överväganden denna litteraturöversikt beskrivs personers upplevelser av egenvårdsmöjligheter vid diabetes typ 2.

Studenterna opponerar på varandras litteraturöversikt.
Training trampoline effektiv

Etiska överväganden litteraturöversikt

– Evidensgradering (GRADE) och … Etiska överväganden Etiskt tillstånd för studien kommer att erhållas från Etikprövningsnämnden i Uppsala före datainsamling och rekrytering av deltagare till studien.

Nyckelfynd har kunnat identifieras avseende den etiska kompetensen hos sjuksköterskan.
Analyze youtube video for song

berendsen malmö jobb
fristående skolor norrköping
aueb athens
lustgas tandläkare pris
infektion efter konisering
symantec endpoint protection 14

Systematisk litteraturöversikt Sophiahemmet Högskola

– Evidensgradering (GRADE) och slutsatser om vilken evidensgradering som föreligger. Etiska aspekter Etiska överväganden görs vid ämnesval, planerad datainsamling och databearbetning samt vid återgivning av resultat. Tänk på att det är den egna studiens etiska aspekter som beskrivs vid litteraturstudie. En projektplan inför empirisk studie bör innehålla en diskussion om hur undersökningen En allmän litteraturöversikt har genomförts där åtta kvalitativa artiklar och tre kvantitativa artiklar har analyserats.

En litteraturöversikt. - Helda

Analysförfarandet skedde med hjälp av manifest innehållsanalys. Metod: Metodbeskrivning och ev.

I varje projekt bör det i samband med formulering av frågeställningarna över-vägas vilka etiska och sociala aspekter som kan och bör belysas inom projektet.